(044) 492 60 70
0 (800) 30 60 70

АКЦІЇ

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ

з вручення заохочувальних призів та/або подарунків ТОВ «УКРКАТАЛОГ» у 2022 році.
(Організатор маркетингової кампанії – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРКАТАЛОГ»)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРКАТАЛОГ» (надалі – Організатор) з метою рекламування (популяризації) та сприяння продажу товарів споживання у визначений період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року проводить маркетингові акції з вручення заохочувальних призів та/або подарунків (надалі – Акція) особам, які є учасниками даної Акції.

1.2. Взяти участь в Акції на добровільній основі може будь-який повнолітній громадянин України, який з будь-яких джерел дізнався про умови проведення даної Акції та приєднався до неї протягом терміну її дії шляхом реєстрації у зручний для нього спосіб. Реєстрація відбувається за телефонами: (044) 492-60-70 (дзвінки зі стаціонарних телефонів сплачуються згідно з тарифами ПАТ «Укртелеком», дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно із тарифами оператора зв’язку) або 0 (800) 30 60 70 (дзвінки у межах України безкоштовні). Реєстрація є безкоштовною та добровільною. Персональні дані, отримані від учасників Акції Організатором, у тому числі поштова адреса та номер телефону, вносяться до загальної інформаційної бази даних учасників Акції, відповідно до чинного законодавства України. Згідно із вищезазначеним, кожен, хто надав Організатору свої персональні дані для участі в Акції стає Учасником Акції (надалі – Учасник). Учасник має право на замовлення товарів із каталогів та інших рекламних матеріалів Організатора за власним бажанням та вважається таким, що дав свою беззаперечну згоду щодо дотримання офіційних правил даної Акції, згоду на обробку будь-яких своїх персональних даних в цілях, передбачених Акцією, і погоджується із подальшим інформуванням його щодо проведення інших заходів Організатора.

1.3. Відмову від використання персональних даних у базі персональних даних клієнтів Організатора Учасник зобов’язується надати письмово на адресу: ТОВ «УКРКАТАЛОГ», а/с 100, Київ, 04107, або за телефонами: (044) 492-60-70 або 0 (800) 30 60 70 , відповідно до закону України «Про захист персональних даних». У разі відкликання згоди на використання персональних даних, клієнт не допускається до подальшої участі в Акції.

1.4. Акція не є лотереєю або іншою грою, заснованою на ризику. Рішення про участь в Акціях є добровільним і приймається кожним клієнтом на власний розсуд. Організатор дає можливість взяти участь в Акції кожній особі, яка виконає дані Правила.

1.5. Акція з вручення призів та/або подарунків є складовою частиною маркетингових кампаній, метою якої є стимулювання клієнта та дослідження споживчого попиту на товари, визначені Організатором Акції. Цінова політика Організатора є предметом маркетингового дослідження ринку.

1.6. Організатор затверджує єдині офіційні правила Акцій, що проводяться у період із 2 травня 2022 року по 30 травня 2022 року. Ці правила є дійсними і обов’язковими для виконання Організатором Акції та всіма Учасниками протягом всього терміну дії Акції.

1.7 Своєю участю в Акції Учасники підтверджують свою повну і безумовну згоду на використання наданої ними інформації (в тому числі персональних даних) Організатором Акції для цілей даної Акції, а також з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, глобальній мережі Інтернет, інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження по території, терміну та способу такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

1.8. Дана Акція не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику грою, участь в Акції є добровільною та безкоштовною: це означає, що Організатор не отримує від Учасників будь-якої винагороди безпосередньо за участь у Акції.

1.9. Учасниками Акції не можуть бути власники та працівники Організатора та інших організацій, пов’язаних із проведенням Акції, а також члени їх родин: дружина або чоловік, діти, батьки, брати чи сестри, дідусі, бабусі, онуки, інші утриманці, опікуни. Якщо таке стає відомим, то Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку виключити таку особу із числа Учасників Акції.

1.10. Дані правила розроблені відповідно до чинного законодавства України та регулюють порядок проведення Акції та взаємовідносини між Організатором та Учасниками в рамках Акції. 

 2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:

2.1. Потенційним учасникам Акцій надсилаються рекламно – маркетингові матеріали де запропоновано взяти участь в акції  від Організатора та зареєструватися для участі в Акції та, у разі згоди, зробити замовлення. Адресату пропонується можливість взяти участь в Акції шляхом надання Організатору своєї персональної інформації Учасника у вигляді відповіді на Маркетингову Пропозицію згідно ст.642 Цивільного Кодексу України.

2.2. Призи та/або подарунки Акції можуть, окрім зазначення суми, мати візуальне оформлення у вигляді цінного товару (товарів) відповідної вартості. Організатор Акції залишає за собою право визначати та змінювати оформлення призів, але це не означає збільшення вартості призу Акції.

2.3. Дата проведення акції, дата вручення призу, його вартістю в грошовому еквіваленті а також, його візуалізація в рекламних, поліграфічних матеріалах а також подання інформації по телефону, здійснюється на підставі наказу по підприємству, та оприлюднення інформації на сайті щонайменше за 1 місяць до дати проведення.

2.4. В Акції беруть участь клієнти, які оплатили своє замовлення в період проведення акції. 

2.5. Оплата за замовлення, яка надійшла в період визначений для реєстрації учасників на поточну акцію автоматично реєструє клієнта як учасника акції. 

2.6. Замовлення, оплата по яким надійшла пізніше встановленого граничного, автоматично переносяться на участь у наступній Акції за умови дотримання всіх правил.

2.7 У визначенні переможця Акцій із врученням призів та/або подарунків беруть участь всі сплачені замовлення, оплата по яким надійшла протягом періоду проведення кожної Акції відповідно.

2.8. Визначення переможця акції проводиться за допомогою сайту random.org

2.9. Переможець визначається шляхом випадкового визначення порядкового номера (кожному учаснику присвоюється порядковий номер у списку учасників).

2.10. До складу комісії, яка буде спостерігати за визначенням власників грошових призів та/або подарунків Акції, Організатор залучає незацікавлених у результатах жеребкування осіб: представників органів державної влади, місцевого самоврядування або представників підприємств та організацій чи будь-яких інших незацікавлених осіб. 

3. ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ ТА/АБО ПОДАРУНКІВ УЧАСНИКАМИ АКЦІЙ:

3.1. Кожному клієнту, який зробить замовлення у період проведення Акцій, згідно з умовами проведення, передбачено отримання подарунку (під «подарунком» мається на увазі придбання товару за умовною ціною 1 (одна грн., 00 коп.) гривня.). Таким чином, кожен Учасник, який упродовж дії Акції фактично отримав подарунок за вищезазначеною умовною ціною, може вважатися переможцем у Акції з вручення призів та/або подарунків.

3.2. Подарунки, зазначені у певній Маркетинговій Пропозиції, надсилаються клієнтам за умови їх наявності на складі. У разі відсутності товарів, які зазначені у певній Маркетинговій Пропозиції в якості призів-подарунків, Організатор залишає за собою право замінити такі товари подібними або будь-якими іншими, що є в наявності, зазначивши у товарному чеку їхню умовну ціну 5 (п'ять грн., 00 коп.) гривень.

3.3. Організатор не несе відповідальність за відмову від отримання або повернення клієнтами таких призів та/або подарунків.

3.4. Грошові призи виплачуються у безготівковій формі шляхом перерахування коштів переможцям на їхні особисті рахунки, відкриті в будь-якій банківській установі на території України, після сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору (у разі необхідності його сплати), згідно з Податковим кодексом України №2755-VI від 02.12.2010 р. зі змінами та доповненнями.

3.5. Переможець Акції зобов'язується звернутися за Призом  протягом 2 (двох) місяців з моменту оголошення Переможців та підписати всі необхідні документи, пов'язані з отриманням Призу, а також надати право на використання його імені, адреси, фото та виступів для рекламної кампанії та анонсу наступних Акцій Організатора, а саме ТОВ «УКРКАТАЛОГ», а також право на публікації цих даних у ЗМІ за винятком випадків, коли Переможець відмовляється від призу.

3.6. У разі, якщо Переможець відмовляється від Призу або не звертається за ним в установлений термін, Приз залишається у власності Організатора.

3.8. Організатор не несе відповідальності за подальше використання переможцями отриманої суми призів.

3.9. Організатор залишає за собою остаточне прийняття рішення щодо способу виплати грошових призів.

4. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ:

4.1. Доставка замовлення відбувається шляхом пересилання посилки через державне підприємство УДППЗ «Укрпошта» або іншим зручним способом. Передоплата Організатору за замовлений клієнтом товар не передбачається. Право власності на надісланий товар переходить від Організатора до клієнта у момент оплати товару.

4.2. Організатор залишає за собою право переносити дати визначення власників призів та/або подарунків Акції, у тому числі у випадку форс-мажорних обставин, а саме: страйк поштових робітників, стихійне лихо природи та ін., передбачені законодавством України випадки форс-мажорних обставин. Організатор залишає за собою право достроково припинити Акцію, якщо відбулися значні зміни у чинному законодавстві, які унеможливлюють виконання Організатором своїх зобов’язань щодо Акції. 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Зміна або доповнення цих Правил та умов Акцій можливі у випадку їх затвердження Організатором Акцій та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акцій. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами або доповненнями до цих Правил та умов. Ці Правила та умови можуть бути змінені або доповнені Організатором Акцій протягом всього терміну проведення Акцій.

 

5.2. Учасники Акції погоджуються з тим, що їх дані, отримані в період проведення Акції та занесені в базу даних, можуть бути в подальшому використані Організатором Акції без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для відправлення інформації, повідомлень тощо.

 

5.3. У випадку, якщо Клієнт не задоволений якістю товару, він має право повернути товар та отримати відшкодування у розмірі вартості товару протягом термінів, визначених згідно із Законом України «Про захист прав споживачів».

 

5.4. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються чинним законодавством України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором Акції. Рішення Організатора Акції з усіх питань, пов'язаним з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають оскарженню.

 

5.5. Всі спори, пов’язані з проведенням даної Акції, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості досягнення згоди виниклі суперечки підлягають розгляду у судовому порядку безпосередньо на сайті компанії, або, якщо інше не визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.


5.6. Організатор не може бути притягнутий до відповідальності за поштову кореспонденцію та посилки з оголошеною цінністю
, які були загублені, помилково доставлені іншому адресату або доставлені із запізненням не з вини Організатора.

 

5.7. Організатор Акції не несе відповідальності за стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, природні катаклізми, громадянські війни, прийняття юридичних актівсуттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції та інші форс-мажорні обставини непідвладні контролю Організатора Акції.

 

 

5.8. У випадку непередбачених ситуацій, таких як природні катаклізми чи війни, Організатор має право анулювати актуальну Акцію без надання будь-яких відшкодувань для учасників. Організатор не може бути притягнутий до відповідальності за технічні проблеми пошти, інформаційних серверів, а також аудіо-, телепристроїв, комп’ютерів учасників, телекомунікаційної мережі та інших фізичних і логістичних чинників, які в будь-який спосіб впливають на проведення Акції.